PautaliapharmaПоверителност |

Поверителност

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Пауталияфарма ЕООД е регистриран администратор на лични данни, вписан в регистъра на Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 331084. Личните данни, които потребителят предоставя на pautaliapharma.com, ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването му като клиент – за обработка и доставка на поръчката, за осъществяването на връзка. pautaliapharma.com Ви гарантира, че личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или изпозлвани за цели, различни от гореупоменатите.
Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП www.pautaliapharma.com Ви предоставя следната информация:

1. Пауталияфарма ЕООД , гр. Кюстендил 2500, ул. цар Михаил 1

2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

3. Цената на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт.

4. Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя се описва отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

5. Начините за Доставка са описани в секция Доставка.

  • Адаптивен дизайн

    Този сайт използва Адаптивен дизайн и е оптимизиран за употреба от смартфони и таблети. Сканирайте QR кода, за да отворите сайта на вашето мобилно устройство:

    QR Code to open themedemo

  • Препоръчани